PROJECTEN

door de jaren heen

SOCIAAL | ECONOMISCH | CIRCULAIR | DUURZAAM

MORGENBOUW

NATUURLIJK ENERGIE

We zitten momenteel midden in de opstartfase van MorgenBouw. Met dit project willen we op laagdrempelige wijze een grote groep organisaties inspireren voor het energiezuiniger maken van gebouwen & voor een gezonde werkomgeving.  

Betrokken partners bieden we ondersteuning om de energiemaatregelen zelf op te kunnen pakken voor bijdragen aan een gezonde werkomgeving. 

Het resultaat is een compleet energierapport met een energieadvies en bijbehorend actieplan. Gedurende het gehele uitvoeringstraject blijven we persoonlijk vraagbaak.

MorgenBouw staat voor een gecoördineerde en integrale aanpak samen met partners in de regio om in 4 stappen gebouwen in de regio te verduurzamen.

Voor Rendement - Besparing & Toekomstbestendigheid!

Symposium Twente onderneemt Duurzaam
Duurzame Business Picknick
Twente onderneemt Duurzaam
Kids Picknick

DUURZAME BUSINESS PICKNICK 
DUURZAAMHEIDSSYMPOSIUM IN HET GROEN

Circulaire economie, klimaat en  groen ondernemen zijn issues, die de komende decennia een steeds belangrijkere plek innemen in de samenleving en het ondernemerschap. De Business Picknick was bedoeld om 'groen ondernemerschap' in de spotlights te zetten. Inspirerende tafelgasten behandelden onderwerpen als: sociaal kapitaal, energieneutraal ondernemen en bouwen en het vercommercialiseren van 'groen'. Op interactieve wijze werd samen met het publiek gezocht naar creatieve oplossingen voor complexe problemen.
 
De picknick werd afgesloten met het uitreiken van de Energiescan-prijs door de gemeente Enschede. 
 
IRISVISIE was initiator en projectmanager in samenwerking met partners als Apollo Vredestein, gemeente Enschede, Kon. Grolsch, KPMG, KvK, Novel-T, provincie Overijssel,  Saxion Universiteit Twente  en overige partners.

Locatie was de groenrijke Campus Universiteit Twente. 

Business Picknick

BESTUUR & DUURZAAMHEID MASTERCLASS
BESTUURDERS REGIO TWENTE - PROVINCIE

Circulaire economie en klimaattransitie:  belangrijke thema's die alleen maar in urgentie toenemen!
 
Dit geldt eveneens in het werk van bestuurders. Zo ook voor burgemeesters en wethouders.  Masterclass Bestuur & Duurzaamheid speelt hierop in. Voor Colleges van de gemeenten in Twente is in samenwerking met Regio Twente, provincie Overijssel, Saxion Hogeschool en IRISVISIE als initiator en projectmanager deze masterclass ontwikkeld en uitgevoerd. 

De masterclass had een portefeuille overstijgende inhoud. Door provinciaal en regionaal partnerschip met het onderwijs en het bedrijfsleven liggen er kansen bij onder meer:
 
Afval - Bebouwde omgeving 
Economie - Energie - Inkoop 
Mobiliteit - Samenwerking

DAG VAN DE DUURZAAMHEID
GEMEENTE ENSCHEDE & PARTNERS IN DE STAD
In het kader van de Dag van de Duurzaamheid werden tijdens een bijzondere kooksessie duurzame stellingen uitgewerkt door medewerkers van de gemeente Enschede en hun partners in de stad. Aandacht voor het onderwerp duurzaamheid en het verbinden van de juiste partijen was de kerntaak voor IRISVISIE, die de volledige organisatie van het event op zich heeft genomen.   

Hobnow.png

TWENTE ONDERNEEMT DUURZAAM

1 & 2 DUURZAAMHEIDSCONGRESSEN
Leren van en met elkaar en dwarsverbanden leggen met  multidisciplinaire aanpak voor groen ondernemerschap en bijdrage aan de klimaattransitie. Als kwartiermaker en in later stadium met projectmanagement, heeft IRISVISIE invulling willen geven  door het initieren van de congressen met informatiemarkten en praktijk-sessies. Deze meetings hadden issues als: 

  • Welke maatregelen leveren winst op? 

  • Samenwerking als kritische succesfactor

  • Valkuilen bij duurzaam ondernemen

  • Van groen imago naar serieus duurzaam ondernemen

In samenwerking met 4'O-partners invulling gegeven aan de  thema's groen ondernemerschap in  de bouw & architectuur, sociaal kapitaal, energie(neutraal) & ver-commercialisering. 

 

Partners: gemeente Enschede, provincie Overijssel, Stich. Pioneering, Kon. Grolsch, KvK, NormTEQ, Novel-T, Raedthuys, BTG, TSM Business School, Saxion Hogeschool en Universiteit Twente, Twence en overige partners.  

Video-impressie van dit congres te zien op:

https://www.youtube.com/watch?v=-TKvEFfHBbk

Puur Twente Event

GEZONDE LIFESTYLE

EVENT IN HET GROEN

PUUR TWENTE EVENT

Gezond leven is voor iedereen belangrijk. Irisvisie heeft als initiator en projectmanager van Puur Twente hieraan bijgedragen.  Aan de voet van de Friezenberg in Markelo vond het Puur Twente Event plaats. Een 4-daags Gezonde lifestyle event waar volop geproefd, ontdekt en beleefd kon worden.  Thema's waren: 

 

  • Proeven. Twentse Happas, regionale en biologische lekkernijen, kooktheater en kleinschalige culinaire openluchtactiviteiten. 

 

  • Ontdekken. Wandelen, steppen, fietsend op avontuur met Abel GPS met goed gevulde picknickmand

 

  • Leven. Lifestyle en wellness, bewust genieten en (be)leven met vele workshops en vertier.

I.s.m.  Hof van Twente en regionale partners

 

1 GOED THUIS VOOR 20 JONGVOLWASSENEN 

RIBW BEGELEID WONEN

IRISVISIE heeft een bijdrage geleverd aan de uitrol en realisatie van de uitbreiding van het verzorgingsgebied van RIBW begeleid wonen.

 

Met projectmanagement en advieswerk is de projectuitbreiding van 20 plaatsen voor jongvolwassenen in Hengelo e.o. gerealiseerd.

 

Eveneens is ondersteund bij communicatie & marketing, het betrekken van partners in de regio en het realiseren van het projectplan.  

KIDS PICKNICK
GEZOND LEREN IN HET GROEN 

Gezond eten en bewegen is voor opgroeiende kinderen erg belangrijk. In deze levensfase wordt de basis gelegd voor hun vitaliteit en fitheid. Door ze al op vroege leeftijd te leren over gezondheid, natuur en milieu voorkomen we problemen in de toekomst.
Met de Kids Picknick is invulling gegeven aan het thema bewustwording van de 'jeugdige' consument Enschedese scholen groep 7/8. De scholieren genoten in het groen van het mooie weer en leerden over lokaal geproduceerd, gezond voedsel. Op speelse wijze werd hun kennis getest en werd er ingegaan op de herkomst van water, energie en voedsel.

Wetenschap & praktijk kwamen samen in de leuke experimenten die werden gedaan met alledaagse producten. De picknick werd dansend afgesloten, dus aan beweging was zeker geen gebrek.

IRISVISIE was initiator en projectmanager in samenwerking met partners.

Uitnodiging Oosting Magazine 27 juni18 v

ACT– BRANCHE VER. NEDERLANDSE ARCHITECTEN BUREAUS - BNA LN  OOSTING 
Symposium ’Dynamiek Randstad-Randland’. Irisvisie heeft in samenwerking met de branchevereniging Nederlandse Architecten en BNA LN Oosting de organisatie verzorgd van dit symposium, dat plaatsvond in het Koetshuis te Zutphen.

We hebben hen geadviseerd over de opzet en vervolgens het gehele eventmangement op ons genomen. Rode draad door dit symposium was het 'Verbinden'. Verbinden tussen jonge en seniore  medewerkers. Verbinden met diverse partners in de verschillende regio's. Zo werd op interactieve wijze gewerkt aan het creeren van multidisciplinaire teams die effectiever zijn gaan samenwerken. 

VERDUURZAMEN FESTIVAL
STICH. JAZZFESTIVAL ENSCHEDE
Ook binnen evenementen en festivals groeit de vraag naar vergroening. IRISVISIE heeft met deze opdracht bijgedragen aan verduurzamen van het organisatieproces en de middelen.
 
Door inzet van communicatie & marketing en projectmanagement en het betrekken van partners werd de bezoeker van het festival bewust gemaakt van duurzame initiatieven.  

Deze bijdrage is op initiatief van gemeente Enschede en i.s.m. ondernemers van duurzame producten en diensten uitgevoerd op basis van het  projectplan 'Verduurzaming Jazzfestival Enschede.

START-UP 

RESERVERINGS-APP

HAPJE DRANKJE & ACTIVITEIT IN 1

HEREPLUSYOU - HOBNOW APP

Start-up Hobnow App. Saxion Hogeschool studenten ondersteunen  bij de business-ontwikkeling van de App en supervisie. Betreft inrichten en professionaliseren van de organisatie, de uitrol van de app

Met behulp van:

  • Formuleren resultaat en ontwikkel-

       doelstellingen en;

  • Communicatie & marketingmiddelen voor het vermarkten van de Hobnow App

2. VERVOLG:
GOED THUIS VOOR 20 jONG-VOLWASSENEN 
RIBW BEGELEID WONEN

Na een bijdrage te hebben mogen leveren aan de uitrol en realisatie van de uitbreiding van het verzorgingsgebied van RIBW begeleid wonen, is in de vervolgopdracht gewerkt aan de communicatie over de voortgang van de uitbreidingsplaatsen
 
Partners in de regio zijn wederom betrokken met o.m. meetings als partnerlunches.  Ook is een uitgaven van de RIBW Nieuwsbrief. gerealiseerd  en is het projectplan afgerond. 

RIBW-groep-Overijssel

PROJECTEN IN SAMENWERKING

Albert Heijn.jpg
Gemeente Enschede.jpg
Kamer van Koophandel.jpg
Kennispark Twente.jpg
Min. Economische Zaken.jpg
Natuur en Milieu Overijssel.jpg
Pioneering.jpg
Rabobank.jpeg
Provincie Overijssel.jpg
Regio Twente.jpg
Saxion Hogeschool.jpg
TSM Business School.jpg
Twence.jpg
Twente Milieu.jpg
Hof van Twente
PNO logo.jpg
Universiteit-Twente
Waterschap Vechtstromen.png
Wecre8.jpg