Project

management

kwartiermaker

dialoog

PROJECT

mANAGEMENT

projecten

van idee naar PROJECT
CIRCULAIR & bouw - sociaal & Economisch

Presteren  of  realiseren  van  maatschappelijke projecten staat of valt met een goede voorbereiding. 

 

Verantwoordelijkheden, rollen, middelen, financien, bestuurlijk, politiek en meer scherp in beeld krijgen?  

IRISVISIE staat een heldere realistische aanpak voor ogen. Met als resultaat advies en een plan van aanpak van sociaal economische vraagstukken.

  

Voor nieuwe en al gestarte projecten en bij projecten waarbij de afronding wel wat nieuwe energie kan gebruiken. Op inhoud en proces biedt IRISVISIE uitkomst van idee naar implementatie.

 

Samen zoeken we naar de juiste manier om het project vlot te trekken of komen we tot nieuwe inzichten.

heldere aanpak voor de toekomst!

PROJECTMANAGEMENT. Met vragen als:

  • Hoe tot een goede voorbereiding te komen? 

  • Welke partners en werkverbanden betrekken?

  • Wat hebben alle betrokkenen nodig?

  • Definiëren, uitrol & bewaken:Tijd, Geld, Kwaliteit & Communicatie 

PROJECTVERBETERING. Met vragen als:

  • Waarom worden gewenste doelen niet bereikt?

  • Is  bijstelling van Tijd, Geld, Kwaliteit & Communicatie nodig?  

  • Hoe kan samenwerking hieraan bijdrage?

  • Welke middelen nodig om tot gewenste doelen te komen?

CONTACT - Enschede

  • LinkedIn IRISVISIE

info@irisvisie.nl                            06  -  307 239 63