Project

management

programma

management

dialoog

PROJECT

mANAGEMENT

projecten

van idee naar PROJECT & Advies
CIRCULAIR & Klimaat | sociaal & Economisch | zorg & welzijn

Presteren  of  realiseren  van  maatschappelijke projecten staat of valt met een goede voorbereiding. 

 

Verantwoordelijkheden, rollen, middelen, financien, bestuurlijk, politiek en meer scherp in beeld krijgen? Maar ook om samen inzicht in de eigen processen te krijgen!

IRISVISIE staat een heldere realistische aanpak voor ogen. Met als resultaat advies en een plan van aanpak van sociaal tot economische vraagstukken.

  

Voor nieuwe en al gestarte projecten en bij projecten waarbij de afronding wel wat nieuwe energie kan gebruiken. Op inhoud en proces biedt IRISVISIE uitkomst van idee naar implementatie.

 

Samen zoeken we naar de juiste manier om het project vlot te trekken of komen we tot nieuwe inzichten.

Projectmanagement & Advies

heldere aanpak voor de toekomst!

PROJECTMANAGEMENT. Met vragen als:

  • Hoe tot een goede voorbereiding te komen? 

  • Welke partners en werkverbanden betrekken?

  • Wat hebben alle betrokkenen nodig?

  • Definiëren, uitrol & bewaken:Tijd, Geld, Kwaliteit & Communicatie 

PROJECTVERBETERING. Met vragen als:

  • Waarom worden gewenste doelen niet bereikt?

  • Is  bijstelling van Tijd, Geld, Kwaliteit & Communicatie nodig?  

  • Hoe kan samenwerking hieraan bijdrage?

  • Welke middelen nodig om tot gewenste doelen te komen?