Projecten

door de jaren heen

programma

management

Dialoog

PROJECT

MANAGEMENT

projecten

Projecten met duurzame impact
circulair & klimaat - sociaal & Economisch - Zorg & Welzijn

MorgenBouw

natuurlijk energie

De opstart van ons nieuwe project MorgenBouw is in volle gang!

 

Met dit project willen we op laagdrempelige wijze een grote groep organisaties inspireren voor het energiezuiniger maken van gebouwen & voor een gezonde werkomgeving. 

We willen kennis delen, inzichten creëren en vaardigheden aandragen waarmee betrokken partners energiemaatregelen op maat voor het eigen gebouw zelf kunnen oppakken en bijdragen aan een gezonde werkomgeving. 

Het resultaat is een compleet energierapport met een energieadvies en bijbehorend actieplan. Gedurende het gehele uitvoeringstraject blijven we persoonlijk vraagbaak.

MorgenBouw staat voor een gecoördineerde en integrale aanpak samen met partners in de regio om in 4 stappen gebouwen in de regio te verduurzamen.

Voor Rendement - Besparing & Toekomstbestendigheid!

Meer weten? bel naar 06 307 239 63 of stuur een mail naar info@irisvisie.nl

Symposium Twente onderneemt Duurzaam
Natuurlijk Hout

natuurlijk hout

saxion studentopdracht
Momenteel werken we samen met Saxion Hogeschool studenten aan een studentopdracht genaamd Project 6 - Roadmap. Een Roadmap om inzichtelijk te krijgen wat er zoal op houtgebied plaatsvindt. Een online DATA Platform voor het allerbeste nieuw, rest, hergebruikt, gerecycled, refurbished en upcycled hout t.b.v bouw & meer.  

Ons doel is

  • maximaal benutten van hout       

  • minderen van afval | uitval | CO’2 | minerale & kap   

  • minderen grondstofgebruik | import & export  

Duurzame Business Picknick

DUURZAME BUSINESS PICKNICK 

DUURZAAMHEIDSSYMPOSIUM IN HET GROEN

Circulaire economie, klimaat en  groen ondernemen zijn issues die de komende decennia voor samenleving en ondernemerschap steeds grotere plek gaan innemen. Met de Business Picknick werd aan 'groen  ondernemerschap in bouw & architectuur, sociaal kapitaal, energie (neutraal) & vercommercialisering van 'groen' bijgedragen. Na de Picknicklunch werd met inspirerende tafelgasten en in interactie met het publiek creatieve oplossingen voor complexe problemen in Discussie & Dialoog aangedragen. 

Tot slot werd de Energiescan-prijs aangeboden en uitgereikt door gemeente Enschede. Locatie was de groenrijke Campus Universiteit Twente. 

IRISVISIE was initiator en projectmanager in samenwerking met partners als Apollo Vredestein, gemeente Enschede, Kon. Grolsch, KPMG, KvK, Novel-T, provincie Overijssel,  Saxion Universiteit Twente  en overige partners.

Business Picknick
Twente onderneemt Duurzaam

TWENTE ONDERNEEMT DUURZAAM 1 & 2

DUURZAAMHEIDSCONGRESSEN
Leren van en met elkaar en dwarsverbanden leggen met  multidisciplinaire aanpak voor groen ondernemerschap en bijdrage aan de klimaattransitie. Als kwartiermaker en in later stadium met projectmanagement, heeft IRISVISIE invulling willen geven  door het initieren van de congressen met informatiemarkten en praktijk-sessies. Deze meetings hadden issues als: 

  • Welke maatregelen leveren winst op? 

  • Samenwerking als kritische succesfactor

  • Valkuilen bij duurzaam ondernemen

  • Van groen imago naar serieus duurzaam ondernemen

In samenwerking met 4'O-partners invulling gegeven aan de  thema's groen ondernemerschap in  de bouw & architectuur, sociaal kapitaal, energie(neutraal) & ver-commercialisering. 

 

Partners: gemeente Enschede, provincie Overijssel, Stich. Pioneering, Kon. Grolsch, KvK, NormTEQ, Novel-T, Raedthuys, BTG, TSM Business School, Saxion Hogeschool en Universiteit Twente en overige partners.  

Video-impressie van dit congres te zien op:

https://www.youtube.com/watch?v=-TKvEFfHBbk

BESTUUR & DUURZAAMHEID MASTERCLASS

BESTUURDERS REGIO TWENTE - PROVINCIE

Circulaire economie en klimaattransitie:  belangrijke thema's die alleen maar in urgentie toenemen!

 

Dit geldt eveneens in het werk van bestuurders. Zo ook voor burgemeesters en wethouders.  Masterclass Bestuur & Duurzaamheid speelt hierop in. Voor colleges van de gemeenten in Twente is in samenwerking met Regio Twente, provincie Overijssel, Saxion Hogeschool en IRISVISIE als initiator en projectmanager deze masterclass ontwikkeld en uitgevoerd. 

De masterclass had een portefeuille overstijgende inhoud. Door provinciaal en regionaal partnerschip met het onderwijs en het bedrijfsleven liggen er kansen bij onder meer:

 

Afval - Bebouwde omgeving 

Economie - Energie - Inkoop 

Mobiliteit - Samenwerking

DAG VAN DE DUURZAAMHEID

GEMEENTE ENSCHEDE & PARTNERS IN DE STAD

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid werden tijdens een bijzondere kooksessie duurzame stellingen uitgewerkt samen met partners in de stad uitgewerkt.  

Hobnow.png

sTART-UP 

RESERVERINGS-APP

HAPJE DRANKJE & ACTIVITEIT IN 1

HEREPLUSYOU - HOBNOW APP

Start-up Hobnow App. Saxion Hogeschool studenten ondersteunen  bij de business-ontwikkeling van de App en supervisie. Betreft inrichten en professionaliseren van de organisatie, de uitrol van de app

Met behulp van:

  • Formuleren resultaat en ontwikkel-

       doelstellingen en;

  • Communicatie & marketingmiddelen voor het vermarkten van de Hobnow App

Puur Twente Event

GEZONDE LIFESTYLE

EVENT IN HET GROEN

PUUR TWENTE EVENT

Gezond leven is voor iedereen belangrijk. Irisvisie heeft als initiator en projectmanager van Puur Twente hieraan willen bijdragen.  Aan de voet van de Friezenberg in Markelo vond het Puur Twente Event plaats. Een 4-daags Gezonde lifestyle event waar volop geproefd, ontdekt en beleefd kon worden.  Thema's waren: 

 

Proeven. Twentse Happas, regionale en biologische lekkernijen, kooktheater en kleinschalige culinaire openluchtactiviteiten. 

 

Ontdekken. Wandelen, steppen, fietsend op avontuur met Abel GPS met goed gevulde picknickmand

 

Leven. Lifestyle en wellness, bewust genieten en (be)leven met vele workshops en vertier.

I.s.m.  Hof van Twente en regionale partners

1. GOED THUIS VOOR 20 JONGVOLWASSENEN 

RIBW BEGELEID WONEN

IRISVISIE heeft een bijdrage mogen leveren aan de uitrol en realisatie van de uitbreiding van het verzorgingsgebied van RIBW begeleid wonen.

 

Met projectmanagement en advieswerk is de projectuitbreiding van 20 plaatsen voor jongvolwassenen in Hengelo e.o. gerealiseerd.

 

Eveneens is ondersteund bij communicatie & marketing, het betrekken van partners in de regio en het realiseren van het projectplan.  

Kids Picknick

KIDS PICKNICK

GEZOND LEREN IN HET GROEN 

Vooral nu en later is voor opgroeiende kinderen gezond eten, bewegen en leren over natuur en milieu voor hun vitaliteit en fitheid belangrijk. Met de Kids Picknick is invulling gegeven aan het thema bewustwording van de 'jeugdige' consument Enschedese scholen groep 7/8. Onder de zomerzon konden konden scholieren leren over hun eten van dichtbij!

Ze konden hun kennis over het eten in de mand testen, maar ook over het water dat ze drinken en leren over de herkomst van hun eten of eigen energieverbruik. Er werd geexperimenteerd met  alledaagse natuurlijke producten voor wetenschap & praktijk. 

Op de groenrijke campus van Universiteit Twente werd de Kids Picknick afgesloten met dansen en waven voor een flinke dosis gezonde beweging. ​

IRISVISIE was initiator en projectmanager in samenwerking met partners.

Uitnodiging Oosting Magazine 27 juni18 v

ACT– BRANCHE VER. NEDERLANDSE ARCHITECTENBUREAUS - BNA LN  OOSTING

EVENTMANAGEMENT & ADVIES 

Symposium ’Dynamiek Randstad-Randland’. Irisvisie heeft bijgedragen aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de nieuw op te zetten symposium in Het Koelhuis in Zutphen.  Nadruk lag op jong ontmoet senior en multidisciplinaire met partners in de regio. 

VERDUURZAMEN FESTIVAL

STICH. JAZZFESTIVAL ENSCHEDE

Ook binnen evenementen en festivals groeit de vraag naar vergroening. IRISVISIE heeft met deze opdracht bijgedragen aan verduurzamen van het organisatieproces en de middelen.

 

Door inzet van communicatie & marketing en projectmanagement en het betrekken van partners werd de bezoeker van het festival bewust gemaakt van duurzame initiatieven.  

Deze bijdrage is op initiatief van gemeente Enschede en i.s.m. ondernemers van duurzame producten en diensten uitgevoerd op basis van het  projectplan 'Verduurzaming Jazzfestival Enschede.

RIBW-groep-Overijssel

2. VERVOLG:

GOED THUIS VOOR 20 jONG-VOLWASSENEN 

RIBW BEGELEID WONEN

Na een bijdrage te hebben mogen leveren aan de uitrol en realisatie van de uitbreiding van het verzorgingsgebied van RIBW begeleid wonen, is in de vervolgopdracht gewerkt aan de communicatie over de voortgang van de uitbreidingsplaatsen

 

Partners in de regio zijn wederom betrokken met o.m. meetings als partnerlunches.  Ook is een uitgaven van de RIBW Nieuwsbrief. gerealiseerd  en is het projectplan afgerond. 

Projecten in samenwerking

Albert Heijn.jpg
Gemeente Enschede.jpg
Kamer van Koophandel.jpg
Kennispark Twente.jpg
Min. Economische Zaken.jpg
Natuur en Milieu Overijssel.jpg
Pioneering.jpg
Rabobank.jpeg
Provincie Overijssel.jpg
Regio Twente.jpg
Saxion Hogeschool.jpg
TSM Business School.jpg
Twence.jpg
Twente Milieu.jpg
Hof van Twente
PNO logo.jpg
Universiteit-Twente
Waterschap Vechtstromen.png
Wecre8.jpg