dialoog

& verder

Masterclass - Ronde Tafel Sessie 
Routekaart  - Casus - Leeratelier

Met een masterclass of duurzame leerateliers navigeert IRISVISIE bestuurders, beleidsmakers & projectleiders op reis binnen elk  maatschappelijk domein.

 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een  frisse  aanpak. Zoals een wandel, dialooglunch of ronde tafel sessie: Irisvisie geeft nieuwe energie.

Een sessie kan ook gericht zijn op stappen zetten in samenwerking tussen partners en het verkennen van ieders bijdrage aan een groene samenleving!  

IRISVISIE kan helpen samen te werken aan een kompas. Van idee tot een duurzame samenleving.

Ontwikkelen & Leren

KOMPAS

VOOR een groene

samenleving!

Symposium Twente onderneemt Duurzaam