Integraal Projectmanagement

Navy anker onderwater

Professional

Eten

Organisatie

triqueta

Samenspel

Compass Traveler's

Ontwikkeling

Veel opdrachten binnen organisaties zijn neergelegd of geregeld in projecten.  Belangrijk is deze projecten zo effectief en efficiënt mogelijk neer te zetten.


Daar hoort ook een oplossingsgerichte aanpak en werkcultuur bij. Irisvisie kan daarbij, met deskundig advies en integraal projectmanagement bijdragen aan het oplossen van  maatschappelijke vraagstukken bij het opzetten en vlottrekken van projecten.

PROJECTMANAGEMENT. Met vragen als:

  • Hoe tot een goede voorbereiding te komen? 

  • Welke partners en werkverbanden betrekken?

  • Wat hebben alle betrokkenen nodig?

  • Definiëren, uitrol & bewaken:Tijd, Geld, Kwaliteit & Communicatie 

 

PROJECTVERBETERING. Met vragen als:

  • Waarom worden gewenste doelen niet bereikt?

  • Is  bijstelling van Tijd, Geld, Kwaliteit & Communicatie nodig?  

  • Hoe kan samenwerking hieraan bijdrage?

  • Welke middelen nodig om tot gewenste doelen te komen?

 

​Wij helpen onze klanten door deze en andere vragen uit handen te

nemen en projecten op te pakken vanuit een integraal werkmodel. ​

Projectmanagement bij

* Inrichten/uitrol sociaal maatschappelijk project
* Opstellen Plan v. Aanpak: inhoud-proces-beheer
* Vlottrekken van vastgelopen project 
* Samenbrengen teamkwaliteiten   
* Samenwerking nieuw elan geven

Procesregisseur

Met onze jarenlange ervaring werken we als procesregisseurs:
•    Op lopende initiatieven, coördineren op uitwerking van

     oplossingsrichtingen en besluitvormingsprocessen
•    Als schakel en aanspreekpunt voor belanghebbenden:

     bewoners, bedrijven en overige betrokkenen
•    Organiseren en sturen op realisatie van de initiatieven in

     afstemming met betrokken partners en teams

INTEGRAAL WERKMODEL

Een werkwijze die kansen op succes aanzienlijk vergroot bij kleine en grote sociaal maatschappelijke projecten is het werken vanuit het geheel. Met een integraal werkmodel werkt Irisvisie oplossingsgericht met het geheel als uitgangspunt.

*Voorbereiden: analyse, visie en strategie

*Inventariseren: stakeholders/partners    

*Uitvoeren: realisatie                  

*Monitoren en beheer                                 

*DENKEN

*VERBINDEN

*DOEN

*TERUGKIJKEN

PROJECT VASTGELOPEN?
Is een project al gestart en wil het afronden of realiseren van dit project maar niet lukken? Dan kan het besluit om in korte tijd het project te stoppen of vlot te trekken antwoord bieden. Samen in overleg zoeken we naar de juiste manier om je project vlot te trekken of besluiten we in overleg het project te beëindigen.

Ontmoeten en inspireren kan niet zonder beleven. 

 

Hoe kun je een  product of dienst met duurzame impact nog beter onder de aandacht brengen? En bestaande partners maar ook nieuwe relaties kennis laten maken met jouw product of bedrijf? 

Dat kan prima met een meeting, zoals een symposium of een event. Of een festival meerdaags, een hele dag of zelfs alleen een dagdeel. 

 

Succes gegarandeerd als sociale met het economische wordt gecombineerd.

 

Volop inspiratie!

 

Maar ook een biologische partnerlunch of diner biedt volop gelegenheid je duurzame ambities te verkennen. En nieuwe mensen te ontmoeten.

 

IRISVISIE kan hierbij helpen van idee tot realisatie van elke duurzame meeting.

CONTACT - Enschede

info@irisvisie.nl           06 - 307 239 63